Kiev Hakkında


DİL 
Şehirde, Ukraynaca dili konuşuluyor. Ama halkın büyük çoğunluğu, aynı zamanda Rusça biliyor ve konuşuyor. Ancak burada elbette ilk geldiğinizde, görüntü bakımından ilginç bir durumla karşılaşıyorsunuzdur. Evet, Kiril alfabesiyle yazılı tabelalar size yabancı gelecek. 
Ama şunu kesinlikle bilmeniz gerekir, Kiev’de genç kesim genel olarak az çok İngilizce bilmektedir ve bu İngilizce bilen misafirlerimize iletişim konusunda kesinlikle yardımcı olacaktır

İKLİM 
Şehirde, dört mevsimin yaşandığı, tipik kara iklimi var. Yani iklim serttir. Ocak - Şubat aylarında, sıcaklık çoğunlukla sıfırın altında geçiyor. Ancak, Kiev’e gelmenin en iyi mevsimi yaz. Yazın ortalama sıcaklık + 25 derecedir, bu +35 a kadar bile çıkabiliyor. Kışın ise, tam tersine – 20 derecedir. En düşük sıcaklık ise, – 30 dereceye kadar düşüyor. (geçen kış gibi) Ukrayna’da kullanılan para birimi Grivna’dır. Bozuk paralar: 1,2,5,10,25 ve 50 kapik tir.

1 Amerikan doları, 25 grivnadır. 1 TL ise yaklaşık 9 grivnadır. Yani 100 grivna, yaklaşık 20 TL'dir. Döviz büroları ve yetkili bankalarda, pasaportunuzu göstererek rahatlıkla para bozdurabilirsiniz

//
 

Language : in the City Ukrainian language spoken but the vast majority of the people ,and also speaks Russian however when you first come here , of course you currently on interesting situation in terms  of the image  yes the Cyrillic alphabet written sign you are next but you should be aware that general more less young cut in Kiev can speak English and English speaking guest will certainly help about communication.

Weather and climate ,

In the  experience four seasons here the typical continental climate .during the moments of the January and February the temperature of the goes below zero however the best season come average temperature in summer +25 degrees and + 35 degrees in winter - 20 and -30 degrees Ukraine is grvn currency and used in coins 1,2,5,10 25,and 50paid 1 American dear 25 is the grvn currency exchange ofices and authorized banks you can easily change by showing your passport.

 

 

Tarihi Yerler 
Taras Shevcenko (Mart 1814 – 10 Mart 1861)
Ukraynalı hümanist şair ve ressam. Geride bıraktığı eserleri ile modern Ukrayna dili ve edebiyatının temelini oluşturmaktadır. Şevçenko Rusça eserler de vermiş ve başyapıt olarak nitelendirilebilen resimler yapmıştır. Ukrayna'nın en iyi üniversitesine onun adı verilmiş ayrıca heykelinin olduğu yer Shevconko Parkı olarak geçer Ukraynanin en ünlü şairi ve ressamdır ukraynanin bütün büyük şehirlerinde mutlaka onun heykeli vardır. //   (march1814 - 10 mart 1861)   Ukrainian humanist poet and painter the basis with modern left Ukraine constitutes the basis of language and literature .Shevchenko can be described as a master piece of Russian art facts and pictures . Ukraine has given his name to top universities is also referred to as the Shevchenko park place Ukrainian most famous poet and painter in every major city of the Ukraine will surely has his statute

Andrevski Kilisesi ve Yokusu
Ayasofya meydani ve kontraktova ploshcha meydanını birbirine bağlar 1711 yılı itibariyle atlı arabaların geçebileceği bir yol olarak düzenlenmiştir. Ukrayna'nın tarihi kültürü ve eşyalarını simgeleri bu bölgede yer almaktadır. Yokuşun devamında bir cok kafe ve restorant bulunmaktadır. Buradaki kafelerin bazıları Dnipro nehri manzarılıdır. M kontraktov ploscha ..//   Andresevki Church and Hill:  aya Sophia square and kontrktova ploscha comments as 1711 square carriage cloud pass a way of history of culture Ukraine and pack your icons located in this area there are a lot of  cafes and restaurants in slope , some of dnipro river view cafe here M kontrktova ploscha.Sofia katedrali
Sofia katedrali 20. yılda tamamlanmış. Bizans kiliselerini andırıyor, ama klasik özelliklerini taşımıyor. Bina gövdesi beyaz, soğan biçimindeki kubbeleri yeşil. Merkez kubbe diğerlerinden daha büyük ve yaldızlı. Ukrayna’da UNESCO tarafından dünya mirası listesine dahil edilen ilk yapıtı. Üç tarafında iki katlı galeriler yer alıyor. İç kısımda muhteşem mozaikler, freskler ve ikonlar var. Tatarların istilasından sonra terkedilmiş. 1100’lere kadar Doğu katolik kilisesi tarafından kullanılmış. Sovyet devriminden sonra hükümet katedrali yıkmaya ve bir tür parka dönüştürulmeye karar verilmis. Ama çok sayıda tarihçi ve bilim adamının çabasıyla korunabilmiş. Yine de 1934’te hükümet binaya el koymuş ve müzeye dönüştürmüş. 1980’lerin sonunda politik durum değişmeye başlayınca bu sefer de zaman içinde bu binayı kullanmış bütün mezhepler hak iddia etmeye başlamışlar, paylaşım sorunu çıkmış. Bugün Ukrayna hristiyanlık müzesi olarak kullanılıyor.//   Sofia cathedral was completed 20 years. Reminiscent of Byzantine churches, but does not carry the classic features. The building housing the white dome shaped green onions. The central dome is larger than the others and gilded. The first building is included in the world heritage list by UNESCO in Ukraine. two-storey galleries on three sides taking place. Inside, magnificent mosaics, frescos and icons. abandoned after the invasion of the Tatars. Until 1100 it used by the Eastern Catholic Church. After the Soviet revolution to overthrow the government and given a kind of cathedral decided to park then be converted. But many preserved by the efforts of historians and scientists. Nevertheless, government buildings were seized in 1934 and turned into a museum. The political situation began to change in the late 1980s, this time all denominations have used this building over time they began to claim, sharing problems emerged. Today it is used as a museum of Ukrainian Christianity.Marinksi Park
Marinksi park kievin en büyük ve en güzel parkıdır M.Arsenalnadn khreschatik caddesinin başlangıcına kadar uzanır D'Luxe gece kulübünün arkasında kalır ayrıca içinde eski Dinamo Kiev futbol takımının kullandığı stadyum vardır bu parkın içindeki stad artık günümüzde D.Kiev futbol takının hazırlık maçlarını yaptığı yerdir ayrıca yazın için açık hava tiyatrosu vardır ve burda hem konserler ve tiyatro oyunları sahne alır. //  Marinks parking is kiev's largest and most beautiful parks m.arsenalnadn extends until the beginning of Khreschatik street D'remain behind the Lux nightclub is also available in the stadium used by the former Dynamo soccer team in Kiev are places where stadium residues match preparations plug d.kiev football today in this park also There are open-air theater for the summer and takes the stage here as concerts and plays.Botaniceski Sad
Botaniceski sad kievin en güzel parklarından biridir bitkilerin değişik cinsleri ve çok huzur verici özelliğiyle Kiev'in en nezih parkıdır (M universitet Hilton oteli karşısı) //  this park for kiev very famous and most beatiful park diffrent types of plants and very peacful.and properity is the most decent of kiev with park (m.universtet opposite the hilton otel) 

Savaş Müzesi
Nazi Almanyası karşısında seferber olarak tarihteki en büyük direniş örneklerinden birini gösteren Sovyetler Birliği, 1941-1945’te yılları arasında süren ve 9 Mayıs 1945 teslimiyet anlaşması imzanmıştır ve bütün dunyayı ele geçirmek istiyen Almanya ve o dönemin lideri Hitler'in savaşı Ukrayna'da son bulmuştur . Sadece Sovyetler Birliği değil, tüm dünya için büyük önem taşıyan bu savaştaki acıları, kahramanlıkları yansıtan II. Dünya Savaşı Müzesi (Büyük Anayurt Savaşı Müzesi) sizi savaş yıllarına götürüyor. Ukraynaca Родина Мать olarak geçer.

1974’te açılan ve 1981’de dev bir kompleks haline getirilen müze Ukrayna’daki en büyük müzelerden biri. 300 binden fazla örneğin sergilendiği müzenin önünde 102 metre yüksekliğindeki dev Vatan Ana heykeli Dnyepr Nehri’ne nazır tepenin üzerinde kurulu olan müze kompleksinin girişinde sizi, “Kahramanlar ölmez, sonsuza kadar yaşar” yazısı karşılıyor. Savaşta kullanılan tankların arasından geçerken, savaş sırasında kaydedilen telsiz seslerini duyabiliyorsunuz. Müzenin bahçesinde, savaşta “kahraman” unvanı veriken tüm kentlerin anıtları ve büyük zaferi simgeleyen “Sonsuz Ateş” yer alıyo Kiev'deki en büyük müzedir kanları donduran ve ilginç o dönemde kalmış savaş makinalarının ve ölmüş olan askerlerin isimleri Vatan Ana haykelinin içinde yazmaktadir.// Nazi Germany showing mobilized as one of the great resistance of the examples in the face of the Soviet Union, the period between the years 1941-1945't and May 9, 1945 surrender agreement was undersigned and leader of the war Hitler's whole underwater world to seize who wants to Germany and that era has ended in Ukraine . Not only the Soviet Union, of great importance for the whole world suffering from this war, heroism, reflecting II. Museum of World War II (Great Patriotic War Museum) brings to you the years of war. Ukrainian referred to as Мать Родина.

 
It opened in 1974 and turned into a giant museum complex in 1981, one of the largest museums in Ukraine. 300 thousand more than for example in front of the museum that exhibits 102-meter-high giant Homeland statue of the Dnieper River overlook you at the entrance of the hill on board the museum complex, "Heroes do not die, live forever" it meets the post. While passing through the tanks used in the war, you can hear the radio voice recorded during the war. In the museum garden in the war "hero" title data represents the all monuments and a great victory for the city of "Eternal Flame" place alıyo is the largest museum in Kiev that freezes the blood and the interesting war machine have stayed in that period and dead soldiers' names are recorded in the Homeland Main Trophy.
Holodomor Muzesi
Holodomor müzesi Ukraynaca (açlık kıtlık manasına gelir) M.arsenalna Pecerska lavra caddesi 1932–1933 arasında, o dönem Sovyetler Birliği'nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya'nın Kuban bölgesinde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle 5-10 milyon insanın yok olduğu olaylara verilen addır. 
Sovyet arşivlerinin açılmaması yüzünden, ölü sayısını kesin olarak belirleyebilecek araştırmalar günümüze kadar hâlâ yapılamamış olmasına rağmen, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin o dönemde hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Mutlaka gidip görülmesi gereken Muzelerden bitanesidir // Holodomor museum of Ukrainian (income hunger famine sense) M.arsenaln the Pechersk Lavra between street from 1932 to 1933, at that time the Soviet Union, is now Ukraine and Russia, due to the scarcity created artificially in the Kuban region of 5-10 million people in the name of the event that there is no .

Because of the opening of the Soviet archives, although still not been made up to the present research can pinpoint the number of dead is thought to have died in one quarter of the population of Ukraine at that time. Bitanem is surely going to be seen from Muze
Pecerska Lavra Magaralar Manastiri
Dnipro nehrinin tepelerine hakimdir. 900 yıllık geçmişe sahiptir. Kiev'deki enfazla mimari kilise burdadir. Lavra bünyesinde bir çok yeralti mezarliğı yer almaktadir bu yüzden mağaralar manastırı olarak geçer adres lavraskaya 24 M.arsenalna bölgesinde yer almaktadır. //   It dominates the hills of the Dnipro river. It has 900 years of history. MAXIMUM church architecture are here in Kiev. Lavra site is located in a very underground cemetery so caves are located in 24 passes lavraska address M.arsenaln as the monastery.Golden Gate
Golden gate Kiev prensinin kurucusu ve Kiev'in şehir haline getiren Yaroslav Mudri (1017-1024) Bizans mimarisinden esinlenerek giriş kapısı ve şehrin sınır kapısı olarak karar verilmiştir.//    Golden gate and founder of the city that makes Mudra Kiev Kiev prince Yaroslav (1017-1024), it was decided to limit the entrance of the city gate and inspired by Byzantine architecture.